Rydym bob amser yma i helpu.

I gysylltu â ni anfonwch e-bost i support@novicorp.com neu drwy'r post i fforwm.

Rydym yn ateb fel arfer yn 72 awr. Os gwelwch yn dda gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu derbyn ateb o support@novicorp.com - ychwanegu cyfeiriad e-bost hwn at eich rhestr gwyn cyn i chi bost atom.


Trwyddedu cwestiynau

Yn achos doeddech chi ddim yn derbyn eich trwydded ffeil, colli trwydded ffeil neu gael drwyddedu cwestiwn - e-bost i support@novicorp.com neu swydd arbennig trwyddedu fforwm.


Hysbysebion ar y safle

Adverting adran e-bost yr un peth support@novicorp.com.