ما همیشه در اینجا برای کمک به شما.

برای تماس با ما ارسال یک ایمیل به support@novicorp.com و یا ارسال به فروم.

پاسخ ما معمولا در 72 ساعت. لطفا مطمئن شوید که شما می توانید دریافت پاسخ از support@novicorp.com - اضافه کردن این آدرس ایمیل خود را به لیست سفید قبل از اینکه شما به ما ایمیل.


صدور مجوز سوالات

در مورد شما نمی دریافت مجوز خود را فایل های از دست رفته فایل مجوز و یا دارای مجوز سوال - ایمیل به support@novicorp.com و یا ارسال به مجوز ویژه فروم.


تبلیغات در سایت

Adverting گروه e-mail همان است support@novicorp.com.