Бид үргэлж танд туслах энд байна.

Холбоо нь бидэнд и-мэйл илгээх хэрэгтэй support@novicorp.com эсвэл бичлэгийг форум.

Бид хариулт нь ихэвчлэн 72 цаг. Please make sure you can receive an хариулт авсан support@novicorp.com - нэмж энэ и-мэйл хаяг таны цагаан жагсаалт өмнө та биднийг мэйл.


Тусгай зөвшөөрөл олгох асуултууд

Тохиолдолд та хүлээн аваагүй таны лицензийн файл, алдсан лицензийн файл эсвэл тусгай зөвшөөрөл олгох асуулт - и-мэйл support@novicorp.com эсвэл дараах тусгай зөвшөөрөл форум.


Зар сайт

Adverting хэлтэс и-мэйл адил байна support@novicorp.com.