We are always here to help you.

संग सम्पर्क गर्न हामीलाई पठाउन गर्न एक ई-मेल support@novicorp.com वा पोस्ट गर्न मंच.

हामी जवाफ सामान्यतया 72 घण्टा. Please make sure you can receive an answer from support@novicorp.com - थप्न यो ई-मेल ठेगाना गर्न आफ्नो सेतो सूची तपाईं पहिले हामीलाई मेल.


लाइसेन्स प्रश्न

मामला मा तपाईं को didn ' t receive your लाइसेन्स फाइल हराएको लाइसेन्स फाइल वा एक लाइसेन्स प्रश्न - इमेल गर्न support@novicorp.com वा पोस्ट गर्न विशेष लाइसेन्स मंच.


विज्ञापन मा साइट

Adverting विभाग ई-मेल नै छ support@novicorp.com.