Chức năng cơ bản là miễn phí 100%.
Mua nhiều năng cho Chuyên nghiệp hay sử dụng kinh Doanh

Bạn có thể allays tải và sử dụng Web miễn phí. Đó là giới hạn trong chức năng, nhưng có thể giải quyết tất cả người sử dụng nhà vấn đề như cửa Sổ lại. Nếu bạn là NÓ chuyên nghiệp, và cần thêm năng mua một giấy phép.

Trang này cung cấp cho bạn với mô tả của phiên bản Internet và danh sách các đường dẫn cho mua. Hướng đến wiki cho so sánh chi tiết của tất cả Internet năng.

Mua Trang Web

Tất nhiên, Internet Lite là miễn phí. Nhưng nếu Internet đã được hữu ích cho bạn hay bạn chỉ muốn hỗ trợ phát triển - mua giấy Phép Cá nhân. Nó giống như một hiến nhưng tốt hơn!

Giấy phép này là cho một người và một đồng thời cài đặt trên một MÁY tính.

Mua Internet trang Chủ cho $5.77 hoặc tìm hiểu thêm trong wikiMua Internet Chuyên Nghiệp

Giấy phép này thêm chức năng cho người dùng chuyên nghiệp: hệ thống quản trị phát triển và NÓ các chuyên gia.

Giấy phép này là cho một người và 5 đồng thời cài đặt trên Chiếc khác nhau.

Mua Internet Chuyên nghiệp cho $29.95 hoặc tìm hiểu thêm trong wikiMua Doanh Nghiệp Internet

Nếu bạn muốn sử dụng Internet cho kinh doanh mua một giấy Phép kinh Doanh Bản.

Giấy phép này là cho 5 người và lắp đặt không giới hạn trên Chiếc khác nhau trong công ty của bạn.

Mua Doanh nghiệp Internet cho 100 $ , hoặc tìm hiểu thêm trong wiki

Giấy phép giao hàng

Chúng tôi gửi bạn tập giấy phép trong e-mail đính kèm ngay lập tức sau khi thanh toán xử lý. Đây là tập tin như thế "Internet 521447.nkey.txt" gắn liền với email. Chúng tôi cũng gửi giấy phép cơ bản tin hướng dẫn cài đặt và hỗ trợ thông tin liên lạc. Tìm hiểu chi tiết hướng dẫn về trang Web kích hoạt trong wiki.

Hãy chắc chắn rằng bạn có thể nhận được email từ support@novicorp.com. Trước khi, hãy mua thêm này, e-mail của trắng danh sách.

Nếu cậu không lấy được tập giấy phép trong một giờ, vui lòng kiểm tra "RÁC" hoặc "Rác" thư mục. Nếu anh muốn chúng tôi để gửi lại tập giấy phép cho anh vui lòng cho chúng tôi biết.


Thỏa thuận

Web Lite bản là miễn phí cho phi thương mại (tại nhà hoặc cơ sở giáo dục) sử dụng. Nếu bạn cần thêm chức năng mua giấy Phép Chuyên nghiệp. Cho sử dụng cho việc kinh Doanh mua Internet giấy Phép kinh Doanh.

Internet là phân phối "NHƯ LÀ". Không có bảo đảm nào là bày tỏ hay ngụ ý. Bạn đặt hàng. Novicorp sẽ không chịu trách nhiệm về mất mát dữ liệu, thiệt mất lợi nhuận hoặc bất kỳ loại khác của mất trong khi sử dụng hay lạm dụng phần mềm này.

Cài đặt và sử Internet có nghĩa là sự chấp nhận của các điều khoản của các giấy phép.

Tải về đầy đủ bản thỏa thuận (Vi-CHÚNG tôi)